Навеси от термопанели

Навес с термопанели, облицован с гипсокартон и с поставено осветление